Autor Tema: Porez na Forex  (Pročitano 13341 puta)

Van mreže Mark22

 • Newbie+
 • *
 • Poruke: 3
 • Karma: 0
  • Pogledaj profil
Porez na Forex
« poslato: 16.10.2015, 15:25:04 »
Pitao sam Kontakt centar Poreske uprave Republike Srbije: "Da li se placa porez na priliv novca iz inostranstva zaradom od trgovanja forex-om,metalima,naftom na inostranom sajtu?"

Odgovor:
Citat
Контакт центар Пореске управе даје општа мишљења о примени пореских
прописа и о пореском поступку.
Чланом 32. ст. 2. и 3. Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС“,
бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14, у даљем тексту: Закон) прописано је
да резиденти могу обављати платни промет са иностранством и преко
стране институције електронског новца ради плаћања и наплате по основу
електронске купопродаје робе и услуга, при чему се средства резидената,
која се воде код стране институције електронског новца ради плаћања,
односно наплате по основу електронске купопродаје робе и услуга,
не сматрају депозитом у смислу члана 27. став 2. овог
закона (ове одредбе су у примени од 01.10.2015.године).
Према одредбама члана 7. став 1. и члана 100а став 2. Закона о порезу
на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 24/01 , . . , 93/12, 114/12
-УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон) обвезник
пореза на доходак грађана је резидент Републике Србије (у даљем тексту:
резидент), за доходак остварен на територији Републике Србије и у
другој држави.
Ако исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по
одбитку, обавезу утврђивања и плаћања пореза самоопорезивањем има
обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе,
код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно
међународне организације или код представника и службеника таквог
представништва, односно организације, као и у другом случају када
исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по одбитку.
Упућујемо Вас на интернет страницу: www.purs.gov.rs део Обавештење о
обавези обрачунавања и плаћања остварених прихода, самоопорезивањем,
у 2014. години од 11. 02. 2014. године где је дато појашњење начина
утврђивања и плаћања пореске обавезе. Физичка лица која остварују
приход, у зависности од врсте прихода и исплатиоца, плаћају порез на
доходак грађана на један од следећих начина: 1) по одбитку од сваког
појединачног прихода; 2) на основу решења надлежног пореског органа;
3) самоопорезивањем. Опорезивање прихода физичких лица, системом
самоопорезивања у 2014. години односи се и на физичко лице које је
дужно да само обрачуна и плати порез.
Упућујемо Вас и на ПРАВИЛНИК о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и
плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране
физичког лица као пореског обвезника („Службени гласник РС“, број
77/13) којим је  прописан образац пореске пријаве о обрачунатом и
плаћеном порезу самоопорезивањем који доставља физичко лице као порески
обвезник када сам обрачунава и уплаћује порез на доходак грађана (у
даљем тексту: самоопорезивање) на зараду или другу врсту прихода коју
остварује у или из друге државе.
Пореску пријаву из члана 1. овог правилника порески обвезник доставља
Пореској управи на Обрасцу ПП ОПО - Пореска пријава о обрачунатом и
плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на
зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског
обвезника за приход примљен ______20__. године, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Законом о платним услугама (Сл. гласник РС бр. 139/14 Основни текст на
снази од 26/12/2014 , у примени од 01/10/2015 ) уређују се услови и
начин пружања платних услуга, електронски новац, платни системи и
надзор над применом одредаба овог закона.
Пореске прописе можете наћи на интернет страни:
www.purs.gov.rs , у пољу: Физичка лица- Порески
прописи-Закони/Правилници.
За све даље информације по овом питању обратите се надлежној Пореској
управи код инспектора канцеларијске контроле.

Van mreže Mark22

 • Newbie+
 • *
 • Poruke: 3
 • Karma: 0
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #1 poslato: 16.10.2015, 15:26:59 »
Pitao sam Kontakt centar Poreske uprave Republike Srbije: "Da li se placa porez na priliv novca iz inostranstva zaradom od trgovanja forex-om,metalima,naftom na inostranom sajtu?"

Odgovor:
Citat
Контакт центар Пореске управе даје општа мишљења о примени пореских
прописа и о пореском поступку.
Чланом 32. ст. 2. и 3. Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС“,
бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14, у даљем тексту: Закон) прописано је
да резиденти могу обављати платни промет са иностранством и преко
стране институције електронског новца ради плаћања и наплате по основу
електронске купопродаје робе и услуга, при чему се средства резидената,
која се воде код стране институције електронског новца ради плаћања,
односно наплате по основу електронске купопродаје робе и услуга,
не сматрају депозитом у смислу члана 27. став 2. овог
закона (ове одредбе су у примени од 01.10.2015.године).
Према одредбама члана 7. став 1. и члана 100а став 2. Закона о порезу
на доходак грађана (''Сл. гласник РС'', бр. 24/01 , . . , 93/12, 114/12
-УС, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон) обвезник
пореза на доходак грађана је резидент Републике Србије (у даљем тексту:
резидент), за доходак остварен на територији Републике Србије и у
другој држави.
Ако исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по
одбитку, обавезу утврђивања и плаћања пореза самоопорезивањем има
обвезник који остварује зараде и друге приходе у или из друге државе,
код дипломатског или конзуларног представништва стране државе, односно
међународне организације или код представника и службеника таквог
представништва, односно организације, као и у другом случају када
исплатилац прихода нема обавезу да обрачуна и плати порез по одбитку.
Упућујемо Вас на интернет страницу: www.purs.gov.rs део Обавештење о
обавези обрачунавања и плаћања остварених прихода, самоопорезивањем,
у 2014. години од 11. 02. 2014. године где је дато појашњење начина
утврђивања и плаћања пореске обавезе. Физичка лица која остварују
приход, у зависности од врсте прихода и исплатиоца, плаћају порез на
доходак грађана на један од следећих начина: 1) по одбитку од сваког
појединачног прихода; 2) на основу решења надлежног пореског органа;
3) самоопорезивањем. Опорезивање прихода физичких лица, системом
самоопорезивања у 2014. години односи се и на физичко лице које је
дужно да само обрачуна и плати порез.
Упућујемо Вас и на ПРАВИЛНИК о обрасцу пореске пријаве о обрачунатом и
плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима од стране
физичког лица као пореског обвезника („Службени гласник РС“, број
77/13) којим је  прописан образац пореске пријаве о обрачунатом и
плаћеном порезу самоопорезивањем који доставља физичко лице као порески
обвезник када сам обрачунава и уплаћује порез на доходак грађана (у
даљем тексту: самоопорезивање) на зараду или другу врсту прихода коју
остварује у или из друге државе.
Пореску пријаву из члана 1. овог правилника порески обвезник доставља
Пореској управи на Обрасцу ПП ОПО - Пореска пријава о обрачунатом и
плаћеном порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на
зараду/другу врсту прихода од стране физичког лица као пореског
обвезника за приход примљен ______20__. године, који је одштампан уз
овај правилник и чини његов саставни део.
Законом о платним услугама (Сл. гласник РС бр. 139/14 Основни текст на
снази од 26/12/2014 , у примени од 01/10/2015 ) уређују се услови и
начин пружања платних услуга, електронски новац, платни системи и
надзор над применом одредаба овог закона.
Пореске прописе можете наћи на интернет страни:
www.purs.gov.rs , у пољу: Физичка лица- Порески
прописи-Закони/Правилници.
За све даље информације по овом питању обратите се надлежној Пореској
управи код инспектора канцеларијске контроле.

Sta ovo znaci, dali se placa ili ne?

Van mreže elite44

 • Hero Member
 • *****
 • Poruke: 6219
 • Karma: 35
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #2 poslato: 17.10.2015, 20:20:23 »
Ovo dole ukazuje da je forex dozvoljen od 1.10.2015. izmenili su zakon o deviznom poslovanju pre se racunalo uplata kod brokera kao uplata depozita u inostranstvu sto je bilo zabranjeno,ali sada se ta uplata kod brokera ne racuna kao uplata depozita vec kako pise dole uplata za kupoprodaju roba i usluga,hvala bogu vise dosta smo bili kriminalci.                                                                                                                                                                                                                                                  Чланом 32. ст. 2. и 3. Закона о девизном пословању („Сл. гласник РС“,
бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14, у даљем тексту: Закон) прописано је
да резиденти могу обављати платни промет са иностранством и преко
стране институције електронског новца ради плаћања и наплате по основу
електронске купопродаје робе и услуга, при чему се средства резидената,
која се воде код стране институције електронског новца ради плаћања,
односно наплате по основу електронске купопродаје робе и услуга,
не сматрају депозитом у смислу члана 27. став 2. овог
закона (ове одредбе су у примени од 01.10.2015.године).

Van mreže Mark22

 • Newbie+
 • *
 • Poruke: 3
 • Karma: 0
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #3 poslato: 21.10.2015, 14:08:01 »
Znaci samo su mi rekli da se sada to vodi kao uplata za kupoprodaju robe i usluga. Nista konkretno za porez.
Ja trazim jasno da mi kazu dali se placa porez, znaci postoje dva odgovora "DA" ili "NE".

Van mreže elite44

 • Hero Member
 • *****
 • Poruke: 6219
 • Karma: 35
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #4 poslato: 22.10.2015, 02:18:15 »
Citaj pod 1  2  i 3 ,ako zaradis na forex godisnje manje od 2.200.000 dinara ne placas porez,ako zaradis godisnje vise od 2.000.000 dinara placas 10% porez, ako zaradis godisnje vise od 4.300.000 dinara placas 15% porez               file:///C:/Documents%20and%20Settings/xp/My%20Documents/Downloads/Porez%20na%20dohodak%20gradjana%202014.pdf                                                           

Van mreže elite44

 • Hero Member
 • *****
 • Poruke: 6219
 • Karma: 35
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #5 poslato: 22.10.2015, 02:23:56 »
Citaj pod 1  2  i 3 ,ako zaradis na forex godisnje manje od 2.200.000 dinara ne placas porez,ako zaradis godisnje vise od 2.000.000 dinara placas 10% porez, ako zaradis godisnje vise od 4.300.000 dinara placas 15% porez ,pogledaj dokument

Van mreže zagi

 • Newbie+
 • *
 • Poruke: 5
 • Karma: 0
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #6 poslato: 17.11.2015, 19:55:34 »
Postovani pomoc,
Dzabe kako mi,forumasi,tumacimo zakon, u ponedeljak sam predala u Reiffeisen instrukcije za uplatu od Oande. Danas mi javljaju da nisu u mogucnosti da prebace moj novac na taj racun radi trgovine na forexu, da bi moglo samo za trgovinu hartijama od vrednosti i da bih morala imati potpisan ugovor sa tim brokerom. Zalud sam se pozivala na zakon o feviznom poslovanju,kazu da to nije dozvoljeno i sta sad da radim ,tim pre sto sam zarad tih 200eur imala dazbine 25 eur, koje mi verovatno nece vratiti, tako da za prakticnu primenu nije bitan zakon o deviznom poslovanju i zakon o klacanju poreza od 1.10.2015, vec tumacenje istih od polupismenoh sluzbenika Reiffeisen, pazite cak i da su imali volju da posalju novac trazili bi tu besmislicu od potpisanog ugovora izmedju najveceg e posrednika za trgovinu na platformi i deponenta od 200 eur.Pomoc , sta sutra kad mi vrate na racun 200eur i uredno uzmu proviziju

Van mreže zagi

 • Newbie+
 • *
 • Poruke: 5
 • Karma: 0
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #7 poslato: 17.11.2015, 20:09:01 »
Molim,
ukoliko neko edukovaniji od mene moze da mi napise na koje tacke kojih zakona da se pozovem, i kako da im argumentujem nemanje potpisanog ugovora., inace na instrukcijama Oande jasno pise moje ime i prezime i broj podracuna,tako da i ne znam na kakav ugovor misle, pored toga tu su njihov IBAN,SWIFT itd, ukoliko neko vrsi WIRE transfer sa Oandom posto od pre godinu dana ne moze Virtuon prenos, neka mi napise preko koje banke da ne trcim na vetrenjace sa ovim lu......

Van mreže vldmr

 • Newbie+
 • *
 • Poruke: 10
 • Karma: 0
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #8 poslato: 17.11.2015, 20:26:04 »

Molim,
ukoliko neko edukovaniji od mene moze da .............

Uplati viza karticom ili bilo kojom drugom. Ja to godinama radim i nikad problema. Uplate i isplate trenutno stizu na racun. Pozdrav

Van mreže zagi

 • Newbie+
 • *
 • Poruke: 5
 • Karma: 0
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #9 poslato: 17.11.2015, 21:57:35 »
Mozda se nismo razumeli ja zelim da posaljem bas na Oandu, gde je spreed 0.9pips, godinama sam i ja vrsila transakcije preko Visa, ali poslednjih godinu dana je dozvoljen samo wire transfer,

Van mreže zagi

 • Newbie+
 • *
 • Poruke: 5
 • Karma: 0
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #10 poslato: 17.11.2015, 21:59:27 »
Ukoliko ste vi Vidmr bas na Oandi obijasnite mi kako to jos uvek obavljate preko VISA

Van mreže vldmr

 • Newbie+
 • *
 • Poruke: 10
 • Karma: 0
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #11 poslato: 18.11.2015, 06:08:49 »
Ukoliko ste vi Vidmr bas na Oandi obijasnite mi kako to jos uvek obavljate preko VISA

Ja nisam na Oandi.Princip je isti kod Evropskih brokera.Udjete na svoj racun.Idete na upload money Odaberete nacin placanja (ima vise opcija).Izaberete visa dalje nema problema.  Pozz

Van mreže FXModerator

 • Moderator
 • Hero Member
 • *****
 • Poruke: 5720
 • Karma: 65
 • www.forexsrbija.rs
  • Pogledaj profil
  • Forex Srbija
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #12 poslato: 24.11.2015, 20:59:49 »
Opa, pominje se reč forex među puno ćiriličnih slova  :)

Skinite, pročitajte 86-88 str.

Van mreže DejanPetrović

 • Newbie+
 • *
 • Poruke: 28
 • Karma: 0
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #13 poslato: 02.07.2017, 00:50:47 »
Poštovane kolege,

 Po pitanju pravne regulative prilikom ostvarivanja prihoda trgovanjem na FOREX-u molim za pojašnjenja delova iz biltena koje je preporučio moderator (hvala na izdvojenom vremenu).

Kako sam laički (nisam pravnik - ni privrednik) zaključio:

Ako na uloženih 1000 eur kod brokera na računu ostvarimo balans od 2000 eura i želimo da povučemo kapital na devizni račun sa kojeg smo izvršili uplatu potrebno je da uradimo sledeće.

1. Obezbediti pismene potvrde od strane brokera da je uplata izvršena usled trgovanja na FOREX -u i dostaviti banci 5-10 dana
2. Potpisati kod banke dokumenta kojima to lično potvrđujemo i kako želimo nastaviti primanje uplata od strane brokera pod tim uslovima 1-3 dana

3.Ne kasnije od 45 dana dopremiti sve papire jedinici Poreske uprave i uplatiti porez na osnovu drugih prihoda (trgovanje na FOREX-u (20%))
4. Zatražiti mišljenje od strane Ministarstva za rad po pitanju uplate doprinosa za penzisko i invalidsko osiguranje na prihod ostvaren u predmetnom slučaju.

Matematički je ovako (u evrima - e) :

Ulog 1000e , balans 2000e = zarada 1000e, porez 1000*20%= 200e

Uplata za PIO je za nаše grаđаne zаposlene u inostrаnstvu (još uvek čekam potvrdu)
Osnovicа zа celu 2017. godinu iznosi 66.372 dinаrа = 545e

Trejder sa rastom kapitala od 50 % na godišnjem nivou mora da trguje osnovicom (ulogom) ne manjim od
15.000 eur kako bi mesečno podizao 500 eur. (kom. - nakon ove sume odnos je manje više linearan- 1000e - 30.000e)

x=((500e*12M)+550e za PIO(minimum)+20%poreza)*2

Investitori sa godišnjim rastom od 25% (primer 100Ke) ostvaruju oko 19% zarade.

Molim za pojašnjenje od kolega sa iskustvom uplate poreza - unapred zahvalan.

Poreska prijava sa obračunatim porezom na druge
prihode za koji je članom 100a Zakona utvr|ena obaveza
samooporezivanja, podnosi se u roku od 45 dana od dana
ostvarivnja prihoda i podnosi se poreskom organu na čijoj
teritoriji obveznik ima prebivalište (član 95. stav 5. i
član 98. tačka 3) Zakona).

Ako zaradis na forex godisnje manje od 2.200.000 dinara ne placas porez,ako zaradis godisnje vise od 2.000.000 dinara placas 10% porez, ako zaradis godisnje vise od 4.300.000 dinara placas 15% porez.???

Hvala.

Van mreže Milos

 • Newbie+
 • *
 • Poruke: 41
 • Karma: 1
  • Pogledaj profil
Odg: Porez na Forex
« Odgovor #14 poslato: 13.07.2017, 19:24:31 »
Ja sam pitao neke kolege sa faksa koji rade u poreskoj upravi vezano za ovu temu...ja sam diplomirani ekonomista...berze su mi struka....slali su me kod knjigovodje...postoje neki porezi do 50 eura,iznad 50 eura ili 100 eura u smislu poreskog zahvatanja osnovice za socijalno zdravstveno i penziono osiguranje..za one koji nisu u radnom odnosu...za one koji rade i prijavljeni su postoje neka druga zakonska regulativa..moje licni misljenje je da samo treba da se plati porez od 20% i to bi bilo to...ostalo je sve komplikovano,,,